Menu Sluiten
NieuwDCGoogleMaps


Dag allemaal. 

Deze site CA58.nl is gemaakt door en voor omwonenden van het oude Philips terrein aan de Bredaseweg/Zwaanhoefstraat en de toegangswegen. Zoals jullie wellicht weten is de nieuwe eigenaar van plan op relatief korte termijn aan de slag te gaan met de bouw van een nieuw mega distributiecentrum. Nu ligt het terrein braak en is het erg rustig, maar dat gaat binnenkort flink veranderen. 

Nu zijn er verschillende belanghebbenden / groepen die ieder een eigen visie en wensen hebben. Middels deze site proberen we de omwonenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en informatie te bundelen

Laatste nieuws

10 maart 2021

Nieuwsbrief: Overlast melden bouw Campus A58

Beste omwonenden van het voormalig Philipsterrein,

De afgelopen dagen is er via verschillende media en social media veel aandacht geweest over de overlast die veel inwoners van Roosendaal ondervinden door de hei-werkzaamheden bij Campus A58 (Philipsterrein). Er zijn meerdere mensen, ook vanuit andere wijken, die daarover contact hebben gehad met de gemeente. Eén van de initiatiefnemers heeft het advies dat hij heeft gekregen, nadat hij met de burgemeester had gesproken, gepubliceerd op Facebook. Omdat niet iedereen toegang heeft tot Facebook, willen wij jullie via deze korte nieuwsbrief daarover informeren.

Inwoners die hinder hebben van de hei-werkzaamheden kunnen dit melden bij de gemeente via telefoonnummer 140165. Ook als er schade of scheuren zijn ontstaan door het heien, kan dat aan de gemeente gemeld worden via hetzelfde nummer. Eventueel kan je de buitenbeter app gebruiken (kies overigen). 

Dus, ervaar je ook overlast of heb je schade door het heien? Meld het dan.

Met vriendelijke groeten,
Bewonerscomité CA58.nl

19 februari 2021

Bewonerscomité CA58 in het ongelijk gesteld in kort geding

De rechtbank in Breda heeft uitspraak gedaan in het kort geding dat bewonerscomité CA58 had aangespannen tegen LCP. De rechter heeft geoordeeld dat de bouw aan Campus A58 mag doorgaan tot eind juni de bodemprocedure dient bij de rechtbank in Breda.

In dit artikel in BN De Stem vindt u alle informatie over de uitspraak

 

4 februari 2021

Kort geding bewonerscomité CA58 vs. Logistics Capital Partners

Op woensdag 3 februari diende bij de rechtbank in Breda het kort geding dat een aantal bewoners in de Zwaanhoefstraat en de Bredaseweg hebben aangespannen om de werkzaamheden aan Campus A58 stil te laten leggen tot de bodemprocedure tegen de door de gemeente Roosendaal verleende vergunning is afgerond. 

In dit artikel in BN de Stem vindt u een verslag van het kort geding.

Uitspraak van de rechter volgt binnen 3 weken.

20 januari 2021

Bloembakken geplaatst en 30 km zone in Bredaseweg

Op zaterdag 16 januari zijn de bloembakken geplaatst in de Bredaseweg tussen de Zwaanhoefstraat en de Philipslaan. Ook is al eerder aangekondigde 30 km zone nu officieel van kracht geworden. Een mooie mijlpaal die ook in de pers de nodige aandacht heeft gekregen:

Roosendaalse Bode, 18 januari 2021, Remko Vermunt, Bloembakken moeten snelheid remmen op Bredaseweg

BN De Stem, 20 januari 2021, Freek Verhulst, Bredaseweg dolblij met bloembakken in de straat: ‘Zonder Corona hadden we er een feest voor gegeven’

 

4 januari 2021

Voortgangsbericht werkzaamheden Campus A58

Alle omwonenden en gebruikers rond bouwterrein Majoppeveld-Noord hebben een voortgangsbericht ontvangen van LCP en Bouwbedrijf Vrolijk over de werkzaamheden aan Campus A58.

U kunt de brief via deze link nalezen. 

16 november 2020

Bericht over aanvang werkzaamheden Campus A58

Vorige week hebben omwonenden en aangrenzende bedrijven een brief ontvangen van LCP en Gebr. Oomen met betrekking tot het starten van de werkzaamheden voor Campus A58. 

Hier vindt u de brief met de betreffende informatie.

14 oktober 2020

Bewonerscomité beraadt zich op indienen beroepschrift bij rechtbank

De gemeente Roosendaal heeft meer dan 300 bezwaarschriften zondermeer van tafel geveegd en besloten dat de vergunning van LCP in stand blijft.

Het bewonerscomité beraadt zich nu op een gang naar de rechtbank met een bezwaarschrift tegen dit besluit van de gemeente Roosendaal. Zie ook deze Nieuwsbrief die inmiddels is verspreid.

Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u meedoen met het indienen van een beroepschrift, laat het ons dan even weten op info@ca58.nl

5 oktober 2020

Alle bezwaren ongegrond verklaard, omgevingsvergunning blijft in stand

Wij hebben van de gemeente Roosendaal het bericht ontvangen dat de Bezwaarcommissie het advies heeft uitgebracht om de omgevingsvergunning voor Campus A58 in stand te laten onder herstel van de motivering. De ingediende bezwaren zijn (deels) ongegrond verklaard. De gemeente Roosendaal neemt dit advies onverkort over en dus blijft de omgevingsvergunning in stand.

Het bewonerscomité is zich op dit moment aan het beraden over een eventueel beroepsschrift bij de rechtbank.

12 september 2020

Uitnodiging CDA on tour

De gemeenteraadsfractie van het CDA komt maandagavond 5 oktober naar het buurtcentrum Kalsdonk om in een informele setting Constructief de Dialoog Aan te gaan met inwoners, ondernemers, schoolbesturen, buurtpreventisten en alle andere betrokkenen bij de wijk Kalsdonk, over wat er zoal leeft in de wijk Kalsdonk.

Alle bewoners van de wijk Kalsdonk zijn hiervoor van harte uitgenodigd op maandagavond 5 oktober om 20.00 uur in Buurthuis Kalsdonk – Rector Helemonsstraat 2. 

Hier vind je meer informatie over deze avond.

9 juni 2020

Resterende werkzaamheden project Zwaanhoefstraat

De Gemeente Roosendaal heeft ons laten weten dat er enkele resterende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in het kader van het project Zwaanhoefstraat. I.v.m. de reconstructie van de Leemstraat kon dit vorig jaar niet meer gerealiseerd worden. De meeste werkzaamheden bevinden zich aan de zijde van Christiaan Huijgensstraat en Leemstraat (middengeleider, versterken inritconstructie en bochtbescherming) en het plaatsen van een middengeleider Bredaseweg t.h.v. aansluiting Zwaanhoefstraat.
(Volg de links hierboven voor de tekeningen)

Middengeleider Bredaseweg:

Het betreft een prefab betonnen middengeleider en heeft als doel de doorgaande lijn Bredaseweg t.h.v. de Zwaanhoefstraat vanuit de richting Zegge te onderbreken. De snelheid zal hierdoor afnemen en dit zal de verkeersveiligheid ten goede komen. Voorgaande wordt aangelegd c.q. uitgevoerd naar aanleiding van wensen c.q. input van bewoners in het kader van het project Zwaanhoefstraat.

Planning:

De geleider wordt aangebracht op dinsdag 16 juni 2020. De werkzaamheden duren 1 dag waarbij een mogelijke uitloop op 17 juni wordt aangehouden.

 

29 april 2020

Hoorzitting op 11 mei gaat niet door!

We hebben bericht gekregen van de gemeente Roosendaal. De hoorzitting op 11 mei as. gaat ook niet door in verband met de Corona maatregelen. Bezwaarmakers kunnen hierover een brief van de gemeente verwachten. De beslistermijn is uitgesteld tot 1 oktober 2020. Men verwacht echter dat ruim voor die datum de hoorzitting heeft plaatsgevonden. Zodra het wat betreft de Corona maatregelen kan, wordt er een nieuwe datum voor de hoorzitting vastgesteld.

16 maart 2020

Hoorzitting op 23 maart is afgelast!

De hoorzitting op 23 maart voor degenen die een aanvullend definitief bezwaar hebben ingediend is afgelast ivm de maatregelen rondom het Corona virus.  Voorlopig is een nieuwe datum van 11 mei genoemd, maar iedere bezwaarmaker krijgt nog een brief van de gemeente met meer informatie. Zodra er meer duidelijk is zullen wij dit ook hier vermelden.

6 februari 2020

Let op: je definitieve bezwaar moet vóór 1 maart 2020 worden ingediend

Voor iedereen die een pro-forma bezwaar heeft ingediend bij de gemeente geldt dat je definitieve aanvullende bezwaar vóór 1 maart 2020 bij de gemeente binnen moet zijn. Heb je hulp nodig bij het invullen van je bezwaar, wil je gebruik maken van voorbeeldbrieven of heb je inspiratie nodig, mail ons dan op info@ca58.nl of kijk in deze nieuwsbrief voor meer informatie.

31 januari 2020

Stuur je definitief bezwaar vóór 1 maart 2020 in naar de gemeente. Informatie avond voor hulp op 13 februari 2020, 19:30 uur in Buurthuis Kalsdonk.

Wij hebben van de gemeente vernomen dat er in totaal 327 (pro-forma) bezwaren zijn ingediend.

Nu is het zaak dat de mensen die een pro forma bezwaarschrift hebben ingediend ook hun aanvullend (definitief) bezwaar indienen. De pro forma bezwaarmakers hebben inmiddels een brief van de gemeente ontvangen, waarin is gesteld dat de datum om je bezwaarschrift aan te vullen is gesteld op 1 maart 2020. Voor die datum dient dus het definitief bezwaarschrift door de gemeente te zijn ontvangen.

Zo nodig zullen wij jullie helpen met het indienen van een definitief bezwaar, oa. met een informatieavond op donderdag 13 februari 2020, 19:30 uur in Buurthuis Kalsdonk. Meer informatie vind je in deze nieuwsbrief.

Stuur je definitief bezwaarschrift voor 1 maart in!

17 januari 2020

Gemeenteraad stemt in met moties 30 km zone en vrachtwagenverbod Bredaseweg

Gisteren heeft de raad ingestemd met de moties om van de Bredaseweg een 30km zone te maken en een vrachtwagenverbod in te stellen. Een eerste stap in de goede richting! En dat hebben we vooral te danken aan de grote opkomst van omwonenden bij de raadsvergaderingen! 

Maar….. we zijn er nog niet. De gemeente moet nu daadwerkelijk over de brug komen met maatregelen. In hoeverre zij dat gaat doen zoals de omwonenden en de raad wensen, blijft onzeker. Daarom moeten we de druk erop houden.

Ons advies is dan ook, dien gewoon je definitief bezwaar in!

13 januari 2020

Kom naar raadsvergadering 16 januari 2020 Oude Raadhuis op de Markt

Afgelopen donderdag is in de raadsvergadering aangekondigd dat er waarschijnlijk één of twee moties worden ingediend voor een 30 km zone en een vrachtwagenverbod in de Bredaseweg.

Hierover zal in de raadsvergadering van 16 januari worden gestemd.

Een grote opkomst van omwonenden zal zeker invloed hebben op het stemgedrag van de fracties. Dat hebben we afgelopen donderdag al kunnen zien toen de motie aangekondigd werd. Dus wij hopen ook nu op jullie aanwezigheid!

Er zal een aparte zaal met videoscherm voor ons worden ingericht in de trouwzaal van het Oude Raadhuis op de Oude Markt.

De vergadering begint om 19.30 uur. Maar kom op tijd, dan kunnen de raadsleden als zij binnen komen zelf zien hoe belangrijk wij het vinden dat de Bredaseweg tussen Philipslaan en Zwaanhoefstraat dicht gaat voor het vrachtverkeer.  

8 januari 2020

Presentatie Informatieavond Buurthuis Kalsdonk nu op deze site

Voor een ieder die de presentatie van 7 januari in Buurthuis Kalsdonk nog eens rustig wil bekijken, hebben we de dia’s online gezet. Je kunt ze vinden via deze link of onder Documenten.

8 januari 2020

Kom naar raadsvergadering 9 januari 2020 Oude Raatshuis op de Markt!

Wij hebben zojuist een succesvolle informatieavond gehad over Campus A58. De aanwezige raadsleden hebben daar aangegeven zich allemaal te willen inspannen om in ieder geval de Bredaseweg vrachtwagenluw te maken en een 30km zone in te stellen. De raadsleden hebben ons ook een advies gegeven: laat jezelf zien!

De perfecte mogelijkheid om dat te doen is al aanstaande donderdag.

De VLP zal tijdens de raadsvergadering een motie indienen over de Bredaseweg en adviseert dan in grote getale aanwezig te zijn:

Donderdag 9 jan. 2020 staat de mobiliteitsagenda op de agenda van de raad, niet de bestemming of vergunning van het Philips terrein. In deze vergadering wil ik aankondigen dat ik een motie in ga dienen om een gedeelte van de Bredaseweg 30 km zone te maken. Iedereen is welkom als publiek, net als 16 januari 2020 als de besluitvorming plaats gaat vinden over hetzelfde onderwerp.

Degenen die achter dit besluit staan willen wij aansporen tijdens deze vergadering aanwezig te zijn. Let wel, de vergadering zelf gaat niet geheel over de Bredaseweg of het Philipsterrein, er zal maar een klein moment over dit onderwerp worden gesproken, maar we maken een punt als we in grote getale aanwezig zijn.

Dus, heb je a.s. donderdag tijd, kom dan om 19.30u naar de raadsvergadering in het oude Raatshuis op de Markt en laat je zien!

 

29 december 2019

Informatieavond 7 januari 2020 19.30u Buurthuis Kalsdonk

Het bewonerscomité zal op 7 januari 2020 om 19.30u in het Buurthuis Kalsdonk een informatieavond houden over de vergunning die de gemeente Roosendaal heeft verleend voor de bouw van een megadistributiecentrum Campus A58 op het voormalig Philipsterrein. In deze Nieuwsbrief vind je alle informatie.

24 december 2019

Alle documenten behorende bij de tweede vergunning zijn geplaatst onder “Vergunning” en “Documenten”

Onder Vergunning zijn de documenten behorende bij de tweede vergunning “Nieuwbouw Distributiecentrum Campus A58”  te vinden die het meest relevant zijn met betrekking tot eventuele bezwaren.  Een compleet overzicht van alle documenten die we tot nu toe hebben ontvangen is te vinden onder Documenten.

21 december 2019

2e vergunning Campus A58 verleend

Beste omwonenden van het oude Philips terrein, bewoners van de Bredaseweg en de wijk Kalsdonk in het algemeen.

Op 7 december 2020 is een omgevingsvergunning afgegeven voor het oprichten van een distributiecentrum op het voormalig Philipsterrein met adres Zwaanhoefstraat 2.

De gemeente heeft dat besluit in de Roosendaalse Bode van 18 december 2019 laten publiceren. Net als bij de vorige vergunning geldt ook nu, dat als belanghebbenden een bezwaarschrift in willen dienen, hiervoor een termijn geldt van 6 weken vanaf afgifte vergunning. De uiterste datum om bezwaar te maken is dus al op 17 januari 2020.

Wij gaan voor u proberen de stukken (tekeningen, verkeers- en geluidsonderzoek, etc) op te vragen waarop deze vergunning gebaseerd is, zodat u zelf kunt afwegen of u bezwaar wilt maken of niet. Zodra wij de stukken hebben bestudeerd, zullen we weer een informatieavond organiseren om u verder te adviseren. Dat zal waarschijnlijk in de week van 6 januari 2020 zijn. U krijgt daar nog bericht van.

Wij kunnen u vast wel melden dat, in tegenstelling tot de eerste vergunning, ditmaal een vergunning is afgegeven voor het originele plan zoals dat op de website van LCP www.campusA58.nl is gepubliceerd: een XXL warehouse bestaande uit 2 gebouwen met een totale bouwoppervlakte van ruim 112.000 m².

Het bewonerscomité CA58.nl heeft bij de gemeente en LCP ervoor gepleit dat de Bredaseweg wordt afgesloten voor vrachtverkeer en het creëren van een 30 km zone zoals elders in de wijk (Philipslaan en Bredaseweg richting Hoogstraat) geldt  om overlast te beperken. Hoewel LCP voorstander is van het nemen van verkeersmaatregelen voor de Bredaseweg, heeft de gemeente tot nu toe niet formeel op dit verzoek gereageerd. En de gemeente is de enige partij die deze maatregelen kan instellen.

Als u zich niet kunt vinden in het besluit om deze vergunning af te geven en u wilt met ons er voor strijden dat deze plannen niet doorgaan of op zijn minst zodanig aangepast worden dat overlast voor onze woon- en leefomgeving tot een minimum beperkt wordt, dien dan een bezwaarschrift in.

Om meer tijd te vragen om de onderbouwing van je bezwaarschrift goed voor te bereiden en eventueel juridisch advies in te winnen, adviseren wij om eerst een proforma bezwaarschrift in te dienen. Hierdoor krijg je van de gemeente een aantal weken extra tijd om je bezwaarschrift te schrijven. Wij zullen zorgen dat iedereen tijdig een voorbeeld van een proforma bezwaarschrift krijgt die naar de gemeente gestuurd kan worden. Als je zelf een proforma indient, zorg dan dat je deze niet te ver voor 17 januari 2020 instuurt, anders haal je weinig tot geen voordeel uit een verlenging.

Zoals vorige keer, zijn wij bereid jullie te helpen met het indienen van een definitief bezwaar. Wij gaan ook proberen juridische bijstand van een advocaat te regelen tegen beperkt tarief (afhankelijk van hoeveelheid deelnemers). Heb je interesse om daar aan mee te doen of je rechtsbijstandverzekering weer in te zetten; email ons dan via info@ca58.nl

Vorig jaar hebben 168 belanghebbenden een bezwaarschrift ingediend. En dat had effect. Wij hopen dat jullie ook nu in groten getale bezwaar aantekenen zodat wij ons gezamenlijk kunnen inzetten om Kalsdonk leefbaar te houden. Wij helpen waar nodig. Schroom niet om ons te benaderen. Samen staan we sterker!

Bewonerscomité CA58.nl

8 juli 2019

Termijn voor besluit vergunningsaanvraag LCP verlengd

In de Bode van afgelopen weekend is door gemeente bekend gemaakt dat de termijn die zij heeft om een besluit te nemen op de vergunningsaanvraag van LCP, is verlengd met 6 weken.

Totdat de gemeente een daadwerkelijk besluit heeft genomen, kan nog geen bezwaar worden ingediend. Pas als de gemeenten een vergunning heeft afgegeven en je bent het daar niet mee eens, kan een bezwaarschrift worden ingediend.

Als het zover is, laten wij het jullie weten.

6 februari 2019

Vergunning officieel ingetrokken; wat te doen met de bezwaarschriften?

De mensen die een bezwaarschift ingediend hebben, hebben een officieel schrijven van de gemeente ontvangen dat de vergunning door LCP ingetrokken is.
Wat nu te doen met de bezwaarschriften? Wij hebben dit nagevraagd en komen met het volgende advies:

Er zijn 3 opties:

  1. Aangeven dat je het bezwaarschrift niet wilt intrekken. Dit heeft weinig zin omdat er geen vergunning meer is waartegen bezwaar kan worden gemaakt.
  2. Niets doen; De gemeente gaat er van uit dat als er voor 16 februari niet gereageerd wordt dat het bezwaarschrift als ingetrokken wordt beschouwd. De gemeente zal dan toch ook een herinnering uitsturen om er zeker van te zijn dat je de brief ontvangen hebt. Extra werk zonder enig nut.
  3. Het bezwaarschrift intrekken met het formulier dat u ontvangen heeft voor 16 januari. Kleine moeite en deze ronde is afgehandeld. Je verliest geen rechten in het verdere verloop van de ontwikkelingen die gaan plaatsvinden. Deze optie bevelen we dan ook aan.
Wij verwachten dat LCP met een nieuwe, aangepaste aanvraag zal komen en moeten afwachten hoe de plannen er dan uitzien. Wij houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte.

2 januari 2019

Brief aan college B&W over uitblijven reactie bezwaarschriften

Hoewel in het krantenartikel van 30 november 2018 is gemeld dat LCP de vergunning zal gaan intrekken, is hierover van de gemeente nog steeds geen formele bevestiging gekomen. Daarnaast is de beslistermijn voor de bezwaarschriften inmiddels ruim overschreden. Omdat wij vinden dat de informatievoorziening vanuit de gemeente naar omwonenden toe wel erg gebrekkig is, hebben wij er bij het college van burgemeester en wethouders op aangedrongen bezwaarmakers te informeren over de stand van zaken van de vergunning en de vervolgstappen.
Brief aan het college

29 november 2018

Vergunning voor Fase 1 wordt ingetrokken door LCP!

Wij hebben woensdagavond informeel, via antwoorden op raadsvragen, vernomen dat de vergunning voor Campus A58 zal worden ingetrokken!
Wat ons betreft is de eerste ronde gewonnen! En dat kon alleen dankzij de enorme hoeveelheid goed gemotiveerde bezwaarschriften die omwonenden bij de gemeente hebben ingediend. Daarom willen wij jullie eerst en vooral hartelijk danken voor jullie inzet. 
Maar dit betekent niet dat de wedstrijd nu gespeeld is. LCP is voornemens de vergunning, na overleg met omwonenden, in aangepaste vorm opnieuw in te dienen. In hoeverre die aanpassingen tegemoet gaan komen aan de belangen van omwonenden zal moeten blijken.
Mocht het nodig zijn, dan hopen wij dat jullie ook dan weer net zo gemotiveerd jullie bezwaren kenbaar maken. Samen staan we sterk!

Morgen, 30 november, verschijnt een artikel over deze zaak in BNdeStem. Dit is nu al online in te zien.

28 augustus 2018

Ter informatie: Er is een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor 15 eiken aan de Bredaseweg. Zie de nieuwspagina

27 augustus 2018

Pagina met info over bodemverontreiniging voormalig Philips terrein toegevoegd.

7 augustus 2018

Buurthuis Kalsdonk om 19:00 open voor hulp bij maken van een bezwaarschrift.

Je kunt deze avond binnenlopen als je hulp nodig hebt met het maken van een bezwaarschrift.

05 Augustus 2018

De derde Nieuwsbrief is online.

Op de pagina Documenten vindt u een overzicht van de tot nu toe uitgedeelde nieuwsbrieven.

30 juli 2018

Verspreiding Nieuwsbrief over hulp bij het maken van bezwaar.
De nieuwsbrief is ook in de documenten sectie te vinden.

14 Juli 2018

De pagina Documenten is online.

Hier vindt u een overzicht van alle documenten die op CA58.nl staan inclusief een overzicht van het bestemmingsplan van Majoppeveld.

14 Juli 2018

De tweede Nieuwsbrief is online.

Op de pagina Documenten vindt u een overzicht van de tot nu toe uitgedeelde nieuwsbrieven.

30 juni 2018

Huis aan huis bezoek voor pro forma bezwaarschrift

Initiatiefnemers bellen mogelijk bij jouw aan om je te helpen met het maken van een pro forma bezwaar. Op deze manier wordt het zo eenvoudig mogelijk om meer tijd te krijgen om een definitief bezwaar in te dienen. Met een definitief bezwaar gaan we natuurlijk ook helpen. Dat spreekt voor zich!

26 juni 2018

Verspreiding uitnodiging bijeenkomst bij omwonenden / betroffenen

Op donderdag 28 juni 20:15 buurthuis Kalsdonk is er een bijeenkomst voor de omwonenden.

Agenda:

  • Korte presentatie huidige plannen en de afgegeven vergunning
  • Bezwaar maken: hoe, wat, wie, waar, wanneer?
  • Samenwerken, elkaar helpen een bezwaarschrift op papier te krijgen
  • Input van de aanwezigen: Hebben jullie correspondentie, documenten over verkeer in de wijk, schriftelijke afspraken met de Gemeente, publicaties enzovoorts. Alles is welkom.
  • Vraag en antwoord

Tot donderdag!

22 juni 2018

Verspreiding brief bij omwonenden / betroffenen

Je bent hier waarschijnlijk terechtgekomen door een brief in de brievenbus. Voor de mensen die via-via op de site terecht zijn gekomen en graag meer van de actie willen weten is hier de brief.

Middels deze brief en site hopen we de mensen attent te maken op hetgeen in onze omgeving te gebeuren staat.

In de pers

Hieronder vind je een aantal artikelen die de afgelopen tijd zijn verschenen in de pers. Met onze dank aan BN De Stem en Algemeen Dagblad voor het beschikbaar stellen ervan:

Hulp is welkom

Wil je ook graag een steentje bijdragen en ben je goed in bijvoorbeeld websitebeheer, het maken van nieuwsbrieven, juridische zaken, verkeersplannen, geluidstudies of heb je specifieke andere  kennis die goed van pas kan komen? Neem dan contact met ons op!

Op de hoogte blijven?

Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen kun je regelmatig deze website bezoeken of schrijf je in voor de nieuwsbrief en/of de WhatsApp groep.