Menu Sluiten

Bezwaren

Diverse omwonenden hebben de documenten aandachtig doorgenomen en voorzien van commentaar. Daaruit volgen de bezwaren en motivatie van deze bezwaren.

Hieronder een eerste aanzet. Heb je andere bezwaren die je uit de documenten haalt of op een andere manier gevonden hebt, deel ze met ons wij plaatsen ze dan, als je akkoord gaat, hier anoniem op deze pagina zodat iedereen er kennis van kan nemen en er zijn voordeel mee kan doen.

Bouwhoogte

De eigenaar, Logistics Capital Partners, wil een gebouw neerzetten dat hoger is dan hetgeen in het bestemmingsplan toegestaan is. Aan de kant van de Zwaanhoefstraat was tot voor kort een maximale bouwhoogte van 12m toegestaan. Er was een mogelijkheid om dat op te rekken naar 16m. Dit heeft de eigenaar aangevraagd en met zijn motivatie (zie Vergunning) toegewezen gekregen.
Echter dit is de hoogte van het dak. Om toch zo veel mogelijk ruimte binnen te hebben heeft de architect er voor gekozen om de draagconstructie van het dak (de draagbalken waaraan het dak vast zit) aan de buitenkant te plaatsen. Op deze manier komt er een complete stalen constructie bovenop het dak waar het dak dan aan hangt.

De aanvrager en de Gemeente zijn van mening dat deze constructie van ondergeschikt belang is voor het bepalen van de bouwhoogte en dus niet meegeteld worden. We hebben het hier over 19 metalen ‘balken’ van ca 2m hoog en maar liefst 96 meter lang!

 • Volgens ons is de draagconstructie van het dak reglementair (bestemmingsplan Majoppeveld) niet van ondergeschikt belang belang omdat normaliter er alleen uitzonderingen gemaakt worden voor zaken die veel  kleiner zijn.  zoals klimaat kasten, vlucht trappen, antennes, rookkanalen.
  Artikel 2.2 van het bestemmingsplan luidt: 
  2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk
  vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
  Artikel 2.10 geeft de uitzonderingen aan:
  2.10 toepassing van maten
  de in deze regels omtrent plaatsing, afstanden en maten zijn niet van toepassing op goot- en kroonlijsten, schoorstenen, gasafvoer- en ontluchtingskanalen, antennes, balkons, galerijen, noodtrappen, luifels, liftkokers, afvoerpijpen van hemelwater, gevellijsten, pilasters, plinten, stoeptreden, kozijnen, dorpels en dergelijke naar aard en omvang ondergeschikte bouwonderdelen.
  Wat ons betreft een zeer duidelijke uitleg waar een hoofd draagconstructie van in totaal ruim 1,8 km (19 x 96 m) stalen framewerk niet onder valt.
 • Constructief zijn deze dragers natuurlijk van essentieel belang voor de constructie van de hal. Zonder dit staal geen dak. Dus niet van ondergeschikt belang.
 • Optisch is dit ook een groot traliewerk. Voor de mensen op de bovenste 5 etages van de Zwaan is het zeker een staal doolhof, maar ook vanaf de Bredaseweg zie je meerdere liggers met hun spijlen achter elkaar. De constructie valt zeker op!

Zicht vanaf flat "de Zwaan"

Hieronder het bovenaanzicht van het linker gedeelte (tegen de Zwaanhoefstraat) van het DC. De rode lijnen zijn de 19 dragers die op het dak staan.

De tekening hieronder geeft het zichtveld aan van iemand in de flat “de Zwaan”. De rode vlakken zijn gebieden waar deze bewoner door meerdere dragers moet kijken en dus alleen maar staal ziet! Optisch is het voor zeker niet van ondergeschikt belang voor de bewoners van de Zwaan, de Zwaanhoefstraat en de Tesla straat.

Isometrisch vs. perspectief

Op de tekeningen staan de gebouwen in 2D oftewel isometrisch getekend, maar als persoon zie je natuurlijk alles in 3D, met perspectief. In 2D valt de constructie niet echt op vanaf de Zwaanhoefstraat, maar in 3D wel.

Hieronder een indicatie hoe iets er isometrisch er uit zit vanaf de Zwaanhoefstraat en hoe in perspectief. (Als iemand kan helpen een betere illustratie kan maken laat het even weten)

Vanuit de Bredaseweg het plaatje in 2D en daaronder het plaatje in 3D. Nogal een verschil vinden wij

Verkeersonderzoek

Dit is een lang en belangrijk verhaal, maar over de conclusie kunnen we kort zijn: Er klopt van dit onderzoek bar weinig. Het wekt heel sterk de indruk dat er naar de uitkomst is toegewerkt. Wat we vooral jammer vinden is dat de Gemeente waarschijnlijk het rapport niet kritisch bekeken heeft….  Het is natuurlijk zo dat de eigenaar van het terrein dit onderzoek betaald heeft. We mogen het misschien niet zeggen, maar hier ‘keurt de slagen zijn eigen vlees’. Oordeel zelf.

Let op: Dit hoofdstuk wordt de komende dagen veelvuldig aangepast en van extra informatie voorzien. Dus kom vooral terug en geef je mening via het contactformulier.

Link naar het verkeersonderzoek voorzien van highlights en opmerkingen. Dit document wordt constant voorzien van nieuwe informatie ook aan de hand van jouw feedback. (Let op: het beste het bestand downloaden (rechter muisknop, Doel opslaan als) en met Acrobat reader openen zodat je de opmerkingen (tekst wolkjes) kunt zien.)

Geluidsstudie

Dit is een lang en belangrijk verhaal, maar over de conclusie kunnen we kort zijn: Er klopt van dit onderzoek ook weinig. Het wekt ook heel sterk de indruk dat er naar de uitkomst is toegewerkt. Er worden nogal wat concessies gedaan om op papier de norm te halen door in de nachtelijke uren een deel van de faciliteiten niet te gebruiken terwijl dat juist de drukste periode is. En ook hier heeft de Gemeente waarschijnlijk het rapport niet kritisch bekeken.  Het is natuurlijk zo dat de eigenaar van het terrein dit onderzoek betaald heeft. We mogen het misschien niet zeggen, maar hier ‘keurt de slagen zijn eigen vlees’. Oordeel zelf.

Let op: Dit hoofdstuk wordt de komende dagen veelvuldig aangepast en van extra informatie voorzien. Dus kom vooral terug en geef je mening via het contactformulier.

Link naar de geluidsstudie voorzien van highlights en opmerkingen. Dit document wordt constant voorzien van nieuwe informatie ook aan de hand van jouw feedback. (Let op: het beste het bestand downloaden en met Acrobat reader openen zodat je de opmerkingen (tekst wolkjes) kunt zien.)

En verder....

Wat volgt binnenkort:

 • Opmerkingen en bezwaren op overige zaken.
 • Jouw input?

Bezwaren lijst

Hieronder volgt een opsomming van de bezwaren die we al hebben. Lijst wordt verder aangevuld als met de info die we verder verzamelen en relevant is. Geeft je input.

Het bestemmingsplan moest voor het distributiecentrum aangepast worden. De hoogte aan de kant van de Zwaanhoefstraat werd aangepast van 12m naar 16m hoogte. Het gebouw is eigenlijk bijna 18m hoog omdat het dak ‘hangt’ aan de draagconstructie. Bewoners van de 5 bovenste etages van De Zwaan zullen op deze staalconstructie, 19 liggers van 96m lang, dagelijks uitkijken. Deze hogere draagconstructie is volgens de gemeente echter van ondergeschikt belang.