Menu Sluiten

Vergunning 24 mei 2018

Hieronder vind je alle informatie over de voorgaande vergunning die op 24 mei 2018 is verleend door de gemeente Roosendaal.

Op 25 april 2018 heeft de heer K.A.J. Verstraeten van LCP NL DC2 B.V. (Logistics Capital Partners, eigenaar van het voormalig Philips terrein) een aanvraag ingediend voor het aanpassen van het bestemmingsplan geldig voor deze locatie. Op 25 mei heeft de Gemeente de betreffende vergunning afgegeven.

De maximale toegestane hoogte aan de kant van de Zwaanhoefstraat is niet voldoende; men wil hoger bouwen. In het huidige bestemmingsplan is er een mogelijkheid om de hoogte aan te passen van 12 naar 16 meter. Dit heeft de gemeente dan ook gedaan.

Echter, de werkelijke hoogte van het geplande bouw is bijna 18 meter! Voor deze aanpassing zijn een groot aantal documenten door de aanvrager aangeleverd waarin duidelijk wordt wat de plannen zijn. Wij hebben een digitale kopie van deze documenten opgevraagd (kosten: €205,03! en drie weken intensief contact met de Gemeente). Omdat dit publieke documenten zijn, hebben we besloten ze hier beschikbaar te maken voor iedereen die hierin geïnteresseerd is. We proberen alle plannen zo inzichtelijk mogelijk te maken zodat iedereen zelf een oordeel kan vormen over de wijk Kalsdonk en industrieterrein Majoppeveld-Noord. Op de pagina Bezwaren kun je een groot aantal bezwaren/onvolkomenheden inzien die we gevonden hebben. Indien je in de stukken hieronder nog andere zaken ziet die niet kloppen of die een nadelig effect op de omgeving hebben; laat het ons weten dan zullen we deze op de site vermelden.

Let op: De uiterste datum dat je bezwaar kunt maken tegen deze reeds goedgekeurde plannen is 4 juli 2018! Dus als je jouw stem wilt laten horen dan moet je dat snel doen. Hoe? Zie Bezwaar maken voor een duidelijk stappenplan.

Vergunning met bijlagen

01 De Vergunning die door de Gemeente is verleend op 24 mei 2018. Hierin staat ook de motivatie van de Gemeente om deze te verlenen. Bestand

02 De Aanvraag die door Logistics Capital Partners is ingedient op 25 april 2018. Bestand

03 Tekening van het complete terrein. Hierop zijn veel details te zien met de ingangen, parkeerplaatsen, waar het pand precies komt, geluidswallen etcetera. Bestand

04 Verkeersonderzoek in opdracht van de eigenaar gemaakt door de firma Goudappel Coffeng. Belangrijk document voor de omwonenden en degenen die aan de toegangswegen wonen. Bestand Volgens ons bevat dit document een groot aantal onvolkomenheden. Een versie met aantekeningen vind u op de pagina bezwaren en via deze link (Let op: het beste het bestand downloaden en met Acrobat reader openen zodat je de opmerkingen (tekst wolkjes) kunt zien.)

05 Geluidsstudie. Simulatie van de geluidsniveaus bij de omliggende panden. Ze halen net (niet) de norm. Daarbij mogen ‘s nachts, als het het drukts is in zo’n DC, een aantal trailer parkeerplaatsen niet gebruikt worden en voor zover we kunnen nagaan word de geluidsbelasting van de voertuigen op de wegen buiten het terrein niet meegenomen. Bestand Een versie met aantekeningen vind u op de pagina bezwaren en via deze link (Let op: het beste het bestand downloaden en met Acrobat reader openen zodat je de opmerkingen (tekst wolkjes) kunt zien.)

06 Zijaanzichten van het DC. Tekening van alle vier de zijden van het DC. Bestand

07 Impressie thv de Zwaanhoefstraat. Tekening van de huizen en flat aan de Zwaanhoefstraat en de Teslastraat t.o.v. het DC. Bestand

08 Impressie thv de Bredaseweg. Tekening van de huizen aan de Bredaseweg t.o.v. het DC. Bestand

Hier vind je de map met alle opgevraagde documenten van  de vergunning als je alles in een keer wil downloaden.