Menu Sluiten

Bodemverontreiniging voormalig Philips terrein

Zoals jullie weten heeft de Philips fabriek nogal veel bodem en grondwater verontreiniging veroorzaakt. Bij onderzoek over de jaren en recent zijn er 14 zogenoemde gevallen van ernstige bodemverontreiniging in de grond en het grondwater gevonden. In 2016 en 2017 zijn alle gevallen van bodemverontreiniging gesaneerd. Dat wil zegen dan met zaken ondernomen heeft om de verontreiniging zover verminderen dat het acceptabel is voor industrie grond; “De sanering van de grond is uitgevoerd tot tenminste de terugsaneerwaarde, de Maximale waarde Industrie.” Wat zoveel wil zeggen dat er nog wel verontreiniging is, maar dat deze niet groter is dan wat op industriegrond is toegestaan. Eisen voor een wonen zijn strenger en worden niet gehaald. Let op ‘Wonen’ is wel aan de overkant van de straat. Wij zijn nog bezig om dit plaatje helderder te krijgen te begrijpen wat er precies aan de hand is en wat de mogelijke gevolgen voor de omwonenden en wat er wel en niet kan gebeuren als het terrein weer in gebruik wordt genomen.

Wel is duidelijk dat een geval, geval nummer 7, niet volledig is gesaneerd. Waarschijnlijk omdat het niet mogelijk is of omdat de kosten hiervoor veel te hoog zijn. We spreken hier van een oppervlakte van ca. 15000 M2 waar de grond 4m onder het maaiveld nog sterk verontreinigd is. Dit is ook deels gelegen onder het nieuwe distributiecentrum waar men dus moet gaan heien of boren voor de fundering. Het grondwater is vanaf 3m onder het maaiveld sterk verontreinigd. De ‘pluim van dit verontreinigde grondwater strekt zich uit tot onder de Zwaanhoefstraat en een ruim deel van de Galvaniestraat!

In de documenten sectie zijn de twee beschikkingen over ‘voldoende’ sanering te downloaden evenals een Excel file met daarin aangegeven de toegestane verontreiniging voor industrie en wonen en daarin zijn ook de 14 gevallen van verontreiniging aangegeven. Pagina 9 waar 13 gevallen aangegeven zijn op de kaart is niet leesbaar. We proberen daar nog een betere versie van de krijgen.