Menu Sluiten

Omgevingsvergunning voor nieuwbouw distributiecentrum Campus A58

Op 5 mei 2019 heeft LCP NL DC2 B.V. (Logistics Capital Partners, eigenaar van het voormalig Philips terrein) wederom een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een distributiecentrum Campus A58 op deze locatie met adres Zwaanhoefstraat 2. Op 7 december 2019 heeft de Gemeente de betreffende vergunning afgegeven.

Voor deze vergunning is door de aanvrager een groot aantal documenten aangeleverd waarin duidelijk wordt wat de plannen zijn. Wij hebben een digitale kopie van deze documenten opgevraagd. Omdat dit publieke documenten zijn, hebben we besloten ze hier beschikbaar te maken voor iedereen die hierin geïnteresseerd is. We proberen alle plannen zo inzichtelijk mogelijk te maken zodat iedereen zelf een oordeel kan vormen over de wijk Kalsdonk en industrieterrein Majoppeveld-Noord.

Let op de informatie betreffende de vorige vergunningsaanvraag in 2018 hebben we verplaatst naar de pagina Archief.

Op de pagina Bezwaren zullen we de bezwaren/onvolkomenheden plaatsen die we gevonden hebben in de nieuwe plannen. Indien je in de stukken hieronder nog andere zaken ziet die niet kloppen of die een nadelig effect op de omgeving hebben; laat het ons weten  via info@ca58.nl dan zullen we deze op de site vermelden.

Let op: De uiterste datum dat je bezwaar kunt maken tegen deze reeds goedgekeurde plannen is 17 januari 2020! Dus als je jouw stem wilt laten horen dan moet je dat snel doen. Hoe? Zie Bezwaar maken voor een duidelijk stappenplan

Vergunning met bijlagen

De voor ons belangrijkste documenten met betrekking tot de vergunning vind je hieronder. Op de pagina Documenten vind je een overzicht van alle documenten die we hebben ontvangen.

01 De Vergunning 2019WB0397 Verleende Omgevingsvergunning Reguliere procedure, die door de Gemeente is verleend op 7 december 2019 en gepubliceerd op 13 december 2019. Bestand

02 De Aanvraag die door Logistics Capital Partners is ingediend op 5 mei 2019. Bestand

03 Tekening van het complete terrein. Hierop zijn veel details te zien met de ingangen, parkeerplaatsen, waar de panden precies komen etcetera. Bestand

04 Verkeersonderzoek in opdracht van de eigenaar gemaakt door de firma Goudappel Coffeng. Dit is een belangrijk document voor de omwonenden en degenen die aan de toegangswegen wonen. Bestand

05 Geluidsstudie. Simulatie van de geluidsniveaus bij de omliggende panden. Bestand

06 Rapportage bouwbesluit. Een overzicht van alle technische voorwaarden waaraan de gebouwen moeten voldoen. Bestand

07 Tekening gevels. Alle zijaanzichten van de twee DC’s en een impressie van de gevel aan de Zwaanhoefstraat. Bestand