Menu Sluiten

Aanvraag kapvergunning 15 eiken Bredaseweg

2018WB0645 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning

Locatie : Bredaseweg nabij huisnummers 113-171 en 172-254, 4702 KP Roosendaal

Omschrijving : Omgevingsvergunning voor Het kappen van 15 eiken

Registratienummer : 2018WB0645

Publicatiedatum : 10-8-2018

Datum aanvraag : 18 juli 2018

U kunt de ingediende aanvraag inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Wij zijn nog niet op het stadskantoor geweest. Als iemand dat al gedaan heeft of wil doen en ons op de hoogte stelt van de details, dan zullen wij ze op deze site zetten.

Update 9 januari 2019:
Omwonenden hebben een brief ontvangen van de gemeente (Peter van de Sanden, Team beheer) waarin wordt aangegeven dat de 15 eiken de reconstructie van de Bredaseweg helaas niet overleefd hebben en een gevaar vormen voor de omgeving. De bomen worden vanaf 18 februari 2019 gekapt. Het beleid van de gemeente is dat er nieuwe bomen aangeplant worden. Dit moet in het voorjaar van 2019 gebeuren. Voor vragen kun je terecht bij tel. 140165 of via email p.van.de.sanden@roosendaal.nl