Menu Sluiten

Tweede vergunning Campus A58 is verleend

Op 7 december 2020 is een omgevingsvergunning afgegeven voor het oprichten van een distributiecentrum op het voormalig Philipsterrein met adres Zwaanhoefstraat 2.

De gemeente heeft dat besluit in de Roosendaalse Bode van 18 december 2019 laten publiceren. Net als bij de vorige vergunning geldt ook nu, dat als belanghebbenden een bezwaarschrift in willen dienen, hiervoor een termijn geldt van 6 weken vanaf afgifte vergunning. De uiterste datum om bezwaar te maken is dus al op 17 januari 2020.

Wij gaan voor u proberen de stukken (tekeningen, verkeers- en geluidsonderzoek, etc) op te vragen waarop deze vergunning gebaseerd is, zodat u zelf kunt afwegen of u bezwaar wilt maken of niet. Zodra wij de stukken hebben bestudeerd, zullen we weer een informatieavond organiseren om u verder te adviseren. Dat zal waarschijnlijk in de week van 6 januari 2020 zijn. U krijgt daar nog bericht van.

Wij kunnen u vast wel melden dat, in tegenstelling tot de eerste vergunning, ditmaal een vergunning is afgegeven voor het originele plan zoals dat op de website van LCP www.campusA58.nl is gepubliceerd: een XXL warehouse bestaande uit 2 gebouwen met een totale bouwoppervlakte van ruim 112.000 m².

Het bewonerscomité CA58.nl heeft bij de gemeente en LCP ervoor gepleit dat de Bredaseweg wordt afgesloten voor vrachtverkeer en het creëren van een 30 km zone zoals elders in de wijk (Philipslaan en Bredaseweg richting Hoogstraat) geldt  om overlast te beperken. Hoewel LCP voorstander is van het nemen van verkeersmaatregelen voor de Bredaseweg, heeft de gemeente tot nu toe niet formeel op dit verzoek gereageerd. En de gemeente is de enige partij die deze maatregelen kan instellen.

Als u zich niet kunt vinden in het besluit om deze vergunning af te geven en u wilt met ons er voor strijden dat deze plannen niet doorgaan of op zijn minst zodanig aangepast worden dat overlast voor onze woon- en leefomgeving tot een minimum beperkt wordt, dien dan een bezwaarschrift in.

Om meer tijd te vragen om de onderbouwing van je bezwaarschrift goed voor te bereiden en eventueel juridisch advies in te winnen, adviseren wij om eerst een proforma bezwaarschrift in te dienen. Hierdoor krijg je van de gemeente een aantal weken extra tijd om je bezwaarschrift te schrijven. Wij zullen zorgen dat iedereen tijdig een voorbeeld van een proforma bezwaarschrift krijgt die naar de gemeente gestuurd kan worden. Als je zelf een proforma indient, zorg dan dat je deze niet te ver voor 17 januari 2020 instuurt, anders haal je weinig tot geen voordeel uit een verlenging.

Zoals vorige keer, zijn wij bereid jullie te helpen met het indienen van een definitief bezwaar. Wij gaan ook proberen juridische bijstand van een advocaat te regelen tegen beperkt tarief (afhankelijk van hoeveelheid deelnemers). Heb je interesse om daar aan mee te doen of je rechtsbijstandverzekering weer in te zetten; email ons dan via info@ca58.nl

Vorig jaar hebben 168 belanghebbenden een bezwaarschrift ingediend. En dat had effect. Wij hopen dat jullie ook nu in groten getale bezwaar aantekenen zodat wij ons gezamenlijk kunnen inzetten om Kalsdonk leefbaar te houden. Wij helpen waar nodig. Schroom niet om ons te benaderen. Samen staan we sterker!

Bewonerscomité CA58.nl