Menu Sluiten

Brief aan college B&W over uitblijven reactie bezwaarschriften

Hoewel in het krantenartikel van 30 november 2018 is gemeld dat LCP de vergunning zal gaan intrekken, is hierover van de gemeente nog steeds geen formele bevestiging gekomen. Daarnaast is de beslistermijn voor de bezwaarschriften inmiddels ruim overschreden. Omdat wij vinden dat de informatievoorziening vanuit de gemeente naar omwonenden toe wel erg gebrekkig is, hebben wij er bij het college van burgemeester en wethouders op aangedrongen bezwaarmakers te informeren over de stand van zaken van de vergunning en de vervolgstappen.
Brief aan het college