Menu Sluiten

Stuur je definitief bezwaar vóór 1 maart 2020 in naar de gemeente. Informatie avond voor hulp op 13 februari 2020, 19:30 uur in Buurthuis Kalsdonk.

Wij hebben van de gemeente vernomen dat er in totaal 327 (pro-forma) bezwaren zijn ingediend.

Nu is het zaak dat de mensen die een pro forma bezwaarschrift hebben ingediend ook hun aanvullend (definitief) bezwaar indienen. De pro forma bezwaarmakers hebben inmiddels een brief van de gemeente ontvangen, waarin is gesteld dat de datum om je bezwaarschrift aan te vullen is gesteld op 1 maart 2020. Voor die datum dient dus het definitief bezwaarschrift door de gemeente te zijn ontvangen.

Zo nodig zullen wij jullie helpen met het indienen van een definitief bezwaar, oa. met een informatieavond op donderdag 13 februari 2020, 19:30 uur in Buurthuis Kalsdonk. Meer informatie vind je in deze nieuwsbrief.

Stuur je definitief bezwaarschrift voor 1 maart in!